Vertraging bestemmingsplan Bentwijck

A922fb72e3ff78610ce64d1f1e9a17804e815442.jpg

We hadden u graag op dit moment meer informatie willen sturen over de definitieve datum waarop we in de verkoop gaan met Bentwijck. Helaas is dit nog niet mogelijk door een vertraging met het bestemmingsplan.

Vertraging bestemmingsplan Bentwijck
In de nieuwsbrief van juli 2021 hebben wij u geïnformeerd over de vaststelling van het bestemmingsplan voor Bentwijck door de gemeenteraad. Voordat een bestemmingsplan onherroepelijk wordt bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het door de gemeenteraad genomen besluit. Tegen het bestemmingsplan voor Bentwijck zijn drie beroepen ingesteld. De Raad van State gaat een besluit nemen over deze drie beroepen. Pas na uitspraak van de Raad van State kan, afhankelijk van de strekking van de uitspraak, het bestemmingsplan voor Bentwijck pas onherroepelijk worden. 

Voor de planning van Bentwijck zijn we ervan uitgegaan dat het bestemmingplan na het aflopen van de beroepstermijn zonder beroep op 9 september 2021 onherroepelijk zou worden. In het bestemmingsplan worden gebruiks- en bouwmogelijkheden voor een gebied vastgelegd. De nog aan te vragen omgevingsvergunning voor de bouw van Bentwijck wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan. U begrijpt dat Van Wijnen zonder onherroepelijk bestemmingsplan geen risico’s kan nemen ten aanzien van de verkoop en de bouw van woningen.  Zonder onherroepelijk bestemmingsplan zal Van Wijnen helaas niet in verkoop kunnen gaan.

Start verkoop uitgesteld naar zomer 2022
De vertraging met het bestemmingsplan heeft dus ook direct gevolgen voor de projectplanning van Bentwijck. Zoals bekend zouden we aan het einde van dit jaar in verkoop gaan met de eerste fase van Bentwijck. Helaas zal deze start verkoop uitgesteld moeten worden. De verwachting is dat de rechtszitting over de drie beroepen in maart/april van 2022 ingepland gaat worden. Vervolgens duurt het naar verwachting circa twee maanden voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Daar komt bij dat de Raad van State het momenteel zeer druk heeft en vaak meer tijd nodig heeft. We moeten helaas vaststellen dat we waarschijnlijk komende zomer pas in verkoop kunnen gaan met de eerste fase van Bentwijck.

Van Wijnen heeft nauw overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn over het bestemmingsplan. We zijn hoopvol gestemd over een positieve uitkomst. Alles ligt klaar om in verkoop te gaan. Helaas moeten we nog even geduld hebben. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Nadere toelichting op voorlopige voorziening
Voor de volledigheid: door één van de indieners van een beroep tegen het bestemmingsplan van Bentwijck is een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. De zitting hiervoor heeft op 9 november plaatsgevonden en de uitspraak wordt begin december verwacht. Deze voorlopige voorziening staat los van de behandeling van de drie beroepen tegen het bestemmingsplan die separaat door de Raad van State zal worden gedaan. Zoals voorgaand beschreven zal de rechtszitting over de drie beroepen naar verwachting in maart/april 2022 plaatsvinden en zal circa 2 maanden later door de Raad van State een uitspraak gedaan over het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Deze uitspraak is voor Van Wijnen van belang voor het moment waarop we in verkoop gaan.

Het hele project is uitverkocht!

Interesse in huren? Om in aanmerking te komen voor de sociale huurwoningen kunt u zich inschrijven bij “Huren in Holland Rijnland”

Direct contact

Makelaar

drieman-makelaar

Drieman Garantiemakelaars
Anne Frankkade 25 - Alphen aan den Rijn
nieuwbouw@drieman.nl
0172 460 808

Bentwijck is een ontwikkeling van:

Group 7

Privacyverklaring  |  Disclaimer  |  
Ontwerp en realisatie: Nuvastgoed